Logo Santander Bank Polska Private Banking Zaloguj się
 

USŁUGI MAKLERSKIE

Londyn, Frankfurt, Paryż, Madryt, a może Nowy Jork? Inwestowanie na światowych parkietach jest tak samo łatwe, jak na rodzimej giełdzie, a możliwości znacznie większe. Santander Biuro Maklerskie oferuje narzędzia umożliwiające dostęp do polskich i zagranicznych rynków kapitałowych. Wspieramy także inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycjami sektorowymi czy inwestycjami opartymi o strategie realizowane przez ekspertów.
Rachunek maklerski to podstawowy produkt dla każdego aktywnego inwestora giełdowego. Znajdują się na nim zarówno Twoje instrumenty finansowe, papiery wartościowe i gotówka.

Podstawowe informacje o rachunku maklerskim:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego dla każdego Klienta Private Banking;
 • atrakcyjne stawki prowizji;
 • bezpłatny dostęp do notowań ciągłych GPW;
 • dostęp do bieżących analiz ekonomicznych, wiadomości rynkowych oraz rekomendacji giełdowych.

Kluczowe korzyści:

 • kompleksowość:
  • inwestycje w różnorodne instrumenty finansowe na giełdzie warszawskiej i największych giełdach zagranicznych oraz możliwość dostępu do instrumentów pochodnych, a także zapisów na akcje w ramach ofert publicznych.
 • wygoda:
  • komfortowe inwestycje przez Internet, z wykorzystaniem nowoczesnego serwisu transakcyjnego;
  • mobilny dostęp do giełdy poprzez serwis Inwestor mobile;
  • możliwość sprzedaży wybranych papierów wartościowych bez konieczności ich posiadania w momencie składania zlecenia.
 • szybka wypłata:
  • możliwość wypłaty gotówki natychmiast po sprzedaży instrumentów finansowych.
 • limit należności:
  • możliwość kupna instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia w gotówce.

Dodatkowe atuty:

 • bezpłatne i profesjonalne wsparcie ekspertów;
 • dostęp do ofert publicznych, niepublicznych oraz prywatnych – możliwość zapisu na akcje nowej emisji;
 • finansowe zabezpieczenie przyszłości – możliwość inwestowania na IKE;
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi ułatwiających samodzielne inwestycje giełdowe:
  • program do notowań online NOL3 z wykresami i wskaźnikami analizy technicznej;
  • profesjonalny program do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker zintegrowany z notowaniami;
  • algorytmy transakcyjne, czyli zlecenia zaawansowane.

Klient w ramach rachunku maklerskiego otrzymuje:

 • dostęp do krajowego rynku kasowego (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne);
 • dostęp do usług telefonicznych (ZCC);
 • dostęp do usług internetowych (Inwestor online, Inwestor mobile);
 • usługi szybkiej wypłaty;
 • różnorodnych opracowań analitycznych.

Jak rozpocząć współpracę z Domem Maklerskim?

 • ankieta (ocena odpowiedniości usług)
  Przed zawarciem umowy mamy obowiązek przeprowadzenia oceny odpowiedniości usług. Ocena ta ma charakter wyłącznie informacyjny i stanowi element ochrony interesów klientów private banking. W połączeniu z innymi informacjami przekazywanymi przez Klienta pozwala w świadomy sposób podjąć decyzję dotyczącą skorzystania z usług oferowanych przez Santander Biuro Maklerskie a także nabycia lub zbycia instrumentu finansowego będącego przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej.
  Nieodpowiedniość określonych usług maklerskich lub instrumentów finansowych będących przedmiotem oferowanych usług maklerskich oznacza, że posiadana przez klienta wiedza o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych lub doświadczenie inwestycyjne nie są wystarczające do dokonania samodzielnej oceny ryzyk związanych z takimi usługami lub instrumentami. Ankieta ważna jest dwa lata;
 • umowa o Świadczenie Usług Maklerskich
  Podpisujesz ramową umowę o świadczenie usług maklerskich, dzięki której automatycznie otrzymujesz dostęp do usług elektronicznych. W ramach umowy maklerskiej może być prowadzonych kilka rachunków maklerskich.
  Umowę możesz w każdej chwili rozszerzyć o kolejne usługi:
  • rynki zagraniczne;
  • derywaty;
  • limit należności;
  • krótką sprzedaż;
  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne);
  • Aktywne Doradztwo Giełdowe.