Logo Santander Bank Polska Private Banking Zaloguj się
 

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

Dzięki specjalnej konstrukcji produktów strukturyzowanych, masz możliwość osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z inwestycji na rynkach kapitałowych.

Zalety rozwiązania:

  • zróżnicowane strategie inwestycyjne oparte na różnych aktywach bazowych, m.in. papiery wartościowe, indeksy, surowce, waluty;
  • różne formy inwestycji, m.in. lokaty, certyfikaty;
  • w zależności od wyboru instrumentu bazowego inwestycje te będą się różnić poziomem ryzyka (od bardzo niskiego po wysokie), poziomem gwarancji oraz długością inwestycji (od 12 miesięcy do kilku lat);
  • możliwość lokowania kapitału w ramach subskrypcji publicznych lub oferty private placement.

Wszystkie produkty strukturyzowane mogą być skonstruowane na indywidualne zamówienie.

Wszelkie parametry produktów strukturyzowanych (m.in. okres depozytowy i aktywa bazowe) ustalane są w ścisłej współpracy z Tobą.