Logo Santander Bank Polska Private Banking Zaloguj się
 

BUDOWANIE KAPITAŁU

Wierzymy, że kapitał to więcej niż pieniądze

Częścią sukcesu klientów Private Banking jest świadomość, że w niektórych decyzjach, lepiej oprzeć się na doświadczeniu specjalistów.
W Santander Private Banking wspólnie z zespołem ekspertów będziesz mógł zdecydować o kierunku swoich inwestycji i wybrać najlepsze z rozwiązań. Wszystko zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i w granicach akceptowanego ryzyka.

Zapewniamy dostęp m.in. do:

 • krajowych i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych;
 • produktów strukturyzowanych;
 • doradztwa inwestycyjnego ze wsparciem specjalisty usług maklerskich;
 • inwestycji bezpośrednich na polskiej i zagranicznych giełdach;
 • emisji Certyfikatów Inwestycyjnych;
 • ofert publicznych, niepublicznych oraz prywatnych – możliwość zapisu na akcje nowej emisji;
 • negocjowanych lokat bankowych;
 • obligacji skarbowych i korporacyjnych denominowanych w złotych, euro i dolarach amerykańskich;
 • inwestycji w ETF (exchange-traded fund) – funduszy notowanych na giełdzie, których celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu sektora czy surowca.

Twoje cele, nasze możliwości

Co zyskujesz?

 • dostęp do wyselekcjonowanych produktów inwestycyjnych;
 • dostosowanie portfela inwestycyjnego do aktualnej sytuacji rynkowej;
 • zindywidualizowane informacje inwestycyjne w oparciu o Twoje oczekiwania i akceptowany poziom ryzyka;
 • oszczędność czasu przeznaczonego na samodzielne analizy produktów inwestycyjnych i rynku.

Jak będziemy z Tobą pracować?

 • analiza – poznamy Twoje cele i oczekiwania inwestycyjne oraz skłonność do podejmowania ryzyka;
 • strategia – na podstawie analizy i rozmów z Tobą omówimy kilka koncepcji inwestycyjnych, uwzględniając różne możliwości alokacji środków;
 • rozwiązania inwestycyjne – przedstawimy dostępne rozwiązania inwestycyjne, które ułatwią Ci podjęcie decyzji, w co warto zainwestować;
 • opłaty – nie pobieramy dodatkowych opłat za usługę. Wykonanie transakcji będzie podlegać opłatom transakcyjnym przewidzianym dla poszczególnych produktów inwestycyjnych.